Skip links

Giải pháp quản lý nhà vườn VIME App

Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể nhà vườn VIME Garden với nhiều tính năng thiết thực, tiết kiệm thời gian và chi phí.

TÌM HIỂU
VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Cách mạng 4.0 trong canh tác nông nghiệp

Mọi thông tin về nhà vườn VIME Garden của bạn đều được mô hình hóa trên chiếc smart phone giúp bạn nắm bắt được tình chình chung của nhà vườn và  nông sản được canh tác trên nhà vườn…

Đa tính năng

Nhiều tính năng thiết thực được xây dựng giúp bạn quản lý toàn diện và nhanh chóng.

Công nghệ hiện đại

Giúp mang đến những thông số chính xác để nắm bắt tình hình thực tế tại nhà vườn.

Quản lý từ xa

Kết nối trực tiếp đến nhà vườn để quản lý từ xa thông qua camera và các thiết bị IoT.

Minh bạch về lợi nhuận

Nắm bắt một cách rõ ràng nhất các khoảng lợi nhuận, hoa hồng từ nông sản và dịch vụ tại nhà vườn VIME Garden.

Quản lý và giám sát tài sản

Quản lý tải sản trong nhà vườn và các thiết bị thông minh từ xa thông qua chiếc điện thoại thông minh của bạn.

  • Giám sát nhà và vườn thông qua camera thông minh
  • Kết nối các thiết bị IoT hiện đại
  • Quản lý điện và nước tại nhà vườn
VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0
VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Quản lý và giám sát hệ thống kỹ thuật canh tác

Giúp mang đến cái nhìn tổng thể về hệ sinh thái sinh trưởng đang có tại nhà vườn của bạn.

  • Tưới tiêu tự động hoặc điều khiển từ xa
  • Tưới phân tự động theo liều lượng đã được tính toán cho từng giống cây trồng
  • Báo cáo tình trạng nước, phân cho hoa màu và thức ăn cho vật nuôi tại vườn

Quản lý năng suất nông sản tại vườn

Cung cấp các thông tin chi tiết về sản lượng từ nhà vườn của bạn và các thông tin cập nhật từ VIME Farm.

  • Sản lượng thu hoạch nông sản
  • Dự tính sản lượng cho các vụ mùa
  • Dự báo giá trị nông sản tại vườn
  • Giá trị thu mua và bán ra từ VIME Farm
VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Thoải mái nghỉ dưỡng và tận hưởng, mọi việc đã có VIME App lo!

LIÊN HỆ

BLOGS & TIN TỨC

Có gì mới từ VIME App?

Bạn có thể tìm thấy được những ý tưởng và cảm hứng nông nghiệp từ bài viết chúng tôi.