Skip links

Đối tác

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Công ty TNHH Công nghệ MrVina

Mang đến hệ thống tưới và châm phân tự động hiện đại MrVina Farm.Pocket (FP)

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Công ty CP Công nghệ DIP Việt Nam

Mang giải pháp công nghệ quản lý hiện đại và phát triển giải pháp VIME App, VIME Farm.

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

Đội ngũ chuyên gia hỗ trợ và tư vấn mô hình canh tác nông nghiệp hiệu quả tại nhà vườn VIME Garden.

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

TT Ứng dụng Công nghệ sinh học

Trung tâm tham mưu và nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Công ty TNHH Xây dựng Lê Thanh

Đối tác xây dựng và phát triển hạng tầng nhà vườn, nhà nghỉ dưỡng tại VIME Garden.

VIME Garden • Giải pháp nhà vườn sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng 4.0

Công ty TNHH Phú Nông Thịnh

Đối tác phân phối phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng chất lượng cao.