Hotline: 0848 66 88 00
Bấm gọi ngay

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi VimeGroup có địa chỉ tại R6 Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bằng việc sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản dưới đây. Xin vui lòng đọc thật kỹ.

SỬ DỤNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Việc bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ và Sản Phẩm của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lô gô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi nếu không được cho phép.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo Sản Phẩm và thông tin khác. Bạn có thể lựa chọn không nhận một số thông báo này.

BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng VimeGroup có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này.

Để tìm hiểu thông tin, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Scroll to Top