Skip links

Công nghệ trồng rau trong nhà kính

Bên cạnh mô hình canh tác trên đất tự nhiên truyền thống, với mục tiêu sản xuất cả những sản phẩm đặc thù, chất lượng cao, tiêu chuẩn cao và đặc biệt là mở ra cơ hội tiếp cận với những công nghệ tiên tiến bậc nhất trên thế giới, VIME Farm cũng đã đầu tư hệ thống nhà kinh chuyên dụng sản xuất cây trồng nông nghiệp nhập khẩu đồng bộ từ Israel và trang bị ở hầu khắp các nông trường trên toàn quốc.

Đánh giá